"Januar", "Februar", "Marts", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "December"); if ($mdr) { $skriv_mdr = "Mor i ". $mdr_aar[$mdr] . " ". $aar; } elseif ($tmdr) { $skriv_mdr = "Termin i ". $mdr_aar[$tmdr] . " ". $taar; $mdr = $tmdr; $aar = $taar; } else { $skriv_mdr = "hele babylisten"; } ?>
Statistik på vægt og længde for børn 0-5 år

Statistik for baby 0-12 mdr: Klik her

Antal babyer med udfyldt vægtskema (foruden fødselsopl.):
--
Antal piger:
Antal drenge:

"1", "1.5", "2", "3", "4", "5"); for ($i=1; $i<=6; $i++) { if ($i==1 OR $i==2) { $start = floor($aldre[$i]*365-28); $slut = ceil($aldre[$i]*365+28); } else { $start = floor($aldre[$i]*365-80); $slut = ceil($aldre[$i]*365+80); } echo "$aldre[$i] år"; vis_gns_vaegt($start, $slut, $koen, $type, $vis, $mdr, $aar); echo ""; $antal = vis_gns_laengde($start, $slut, $koen, $type, $vis, $mdr, $aar); echo ""; } } ?>

Piger

Mindste vægt   Gennemsnit   Største vægt
Ca. alderVægtLængde
Nyfødt  
 
Ca. alderVægtLængde
Nyfødt  
 
Ca. alderVægtLængde
Nyfødt

Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for piger 0-5 år på sygeborn.dk

Drenge

Mindste vægt   Gennemsnit   Største vægt
Ca. alderVægtLængde
Nyfødt  
 
Ca. alderVægtLængde
Nyfødt  
 
Ca. alderVægtLængde
Nyfødt  

Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for drenge 0-5 år på sygeborn.dk

Gennemsnitsvægt og -længde for begge køn

Ca. alderVægtLængde
Nyfødt