400 " . $vis_mdr2) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_vaegt = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT AVG(vaegt) FROM baby where koen = 'pige' AND vaegt > 400 " . $vis_mdr2) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_vaegt_p = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT AVG(vaegt) FROM baby where koen = 'dreng' AND vaegt > 400 " . $vis_mdr2) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_vaegt_d = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT vaegt, navn, date_format(foedselsdato, 'd. %e/%c-%Y') as foedselsdato FROM baby WHERE vaegt > 400 " . $vis_mdr2 . " ORDER BY vaegt LIMIT 1") or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $min_vaegt = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT vaegt, navn, date_format(foedselsdato, 'd. %e/%c-%Y') as foedselsdato FROM baby " . $vis_mdr1 . " ORDER BY vaegt DESC LIMIT 1") or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $max_vaegt = mysql_fetch_array($query); // LAENGDE $query = mysql_query("SELECT AVG(laengde) FROM baby WHERE laengde > 10 " . $vis_mdr2) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_laengde = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT AVG(laengde) FROM baby where koen ='pige' AND laengde > 10 " . $vis_mdr2) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_laengde_p = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT AVG(laengde) FROM baby where koen ='dreng' AND laengde > 10 " . $vis_mdr2) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_laengde_d = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT laengde, navn, date_format(foedselsdato, 'd. %e/%c-%Y') as foedselsdato FROM baby WHERE laengde > 10 " . $vis_mdr2 ." ORDER BY laengde LIMIT 1") or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $min_laengde = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT laengde, navn, date_format(foedselsdato, 'd. %e/%c-%Y') as foedselsdato FROM baby " . $vis_mdr1 . " ORDER BY laengde DESC LIMIT 1") or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $max_laengde = mysql_fetch_array($query); // Alder ved foedslen $query = mysql_query("SELECT AVG(date_format(FROM_DAYS(TO_DAYS(foedselsdato) - TO_DAYS(morsdato)), '%y')) AS gns_alder FROM baby " . $vis_mdr1) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $gns_alder = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT MIN(date_format(FROM_DAYS(TO_DAYS(foedselsdato) - TO_DAYS(morsdato)), '%y')) AS min_alder FROM baby " . $vis_mdr1) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $min_alder = mysql_fetch_array($query); $query = mysql_query("SELECT MAX(date_format(FROM_DAYS(TO_DAYS(foedselsdato) - TO_DAYS(morsdato)), '%y')) AS max_alder FROM baby " . $vis_mdr1) or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $max_alder = mysql_fetch_array($query); // hvilken maaned er vi i? $skriv_mdr =""; $mdr_aar = array(1 => "Januar", "Februar", "Marts", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "December"); if ($mdr) { $skriv_mdr = $mdr_aar[$mdr] . " ". $aar; } elseif ($tmdr) { $skriv_mdr = "Termin i
". $mdr_aar[$tmdr] . " ". $taar; } else { $skriv_mdr = "hele babylisten"; } // Udskriften paa siden echo "

Se babylisten for denne måned.

"; ?>
Fødsels-statistik ()

Antal babyer i alt:
--
Antal piger:
Antal drenge:

Vægt

Mindste vægt:
Største vægt:

Gennemsnitlig vægt:
Gennemsnitlig vægt (pige):
Gennemsnitlig vægt (dreng):

Længde

Mindste længde:
Største længde:

Gennemsnitlig længde:
Gennemsnitlig længde (pige):
Gennemsnitlig længde (dreng):

Mors alder ved fødslen

Gennemsnitlig alder ved fødslen:
Yngste mor:
Ældste mor:

Graviditetslængde

Gennemsnitligt graviditetslængde:

Gennemsnitligt graviditetslængde (piger): "; } else { echo "Der er ingen piger på listen
"; } ?> Gennemsnitligt graviditetslængde (drenge):

Fødselstidspunkt fordelt på klokkeslet
"; if ($antal_m_tidspunkt[0]) { $time_procent = round($hour_arr[$i]*100/$antal_m_tidspunkt[0], 0); } else { $time_procent = 0; } echo $time_procent."%"."
(". $hour_arr[$i].")"; echo "
"; echo "
"; if ($i%2==0) { echo ""; } echo "$i-
$j"; if ($i%2==0) { echo "
"; } echo "
"; } ?>
Fødselsdato fordelt på ugedage
"Søndag", "Mandag", "Tirsdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lørdag"); for ($i=0; $i<7; $i++) { echo ""; } ?>
"; if ($antal_babyer[0]) { $uge_procent = round($weekday_arr[$i]*100/$antal_babyer[0], 1); } else { $uge_procent =0; } echo $uge_procent ."%
(". $weekday_arr[$i]. ")"; $hoejde = $uge_procent*10; echo "
"; echo "
"; echo $ugedag_navn[$i]; echo "