Se navnestatistik på børnenes navne.

Født i årti: $row[0]0'erne . "; } } echo "

.. eller se statistik for hele listen"; // Her checkes for om der skal vises for bestemt aarti eller alle if ($vis=="alle") { $vis_aar=""; } else { if (isset($aarti)) { $vis_aar1="WHERE YEAR(morsdato) >= '$aarti' AND YEAR(morsdato) < '$aarti'+10"; $vis_aar2="AND YEAR(moesdato) >= '$aarti' AND YEAR(morsdato) < '$aarti'+10"; } } // her hentes der det statistiske INDHOLD FRA DATABASEN // Mødrernes navne $query_m = mysql_query("SELECT SUBSTRING_INDEX(mor, ' ', 1) AS navn, count(*) AS antal FROM baby b1 " . $vis_aar1 . " GROUP BY navn ORDER BY antal DESC, navn") or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); // antal af forskellige navne $query_unik = mysql_query("SELECT SUBSTRING_INDEX(mor, ' ', 1) AS navn, count(*) AS antal FROM baby " . $vis_aar1 . " GROUP BY navn ORDER BY antal DESC, navn") or die ("Forsøg på at hente indhold fra databasen fejlet: ".mysql_error()); $navne_antal = mysql_num_rows($query_unik); if ($aar) { $skriv_aar = $aar; } else { $skriv_aar = "hele babylisten"; } // Udskriften paa siden ?>

Navne-statistik (mors) på babylisten ()
- Sorteret efter de mest populære fornavne - kun 1. fornavn er medtaget

Statistikken snyder dog lidt, da det lige nu er sådan, at mødre med flere børn på babylisten, står noteret flere gange.

Antal forskellige fornavne:

" . $navn . " (".$antal.")
"; $nr++; } ?>